Month: January 2015

xac-dinh-ngan-quy-quang-cao

xác định ngân quỹ quảng cáo

Cách tốt nhất để xác định ngân quỹ quảng cáo của bạn là chỉ rõ cái gì bạn muốn hoàn thành. Cách này được biết với tên gọi là phương pháp “hướng đích”. Nếu bạn...
phuong-phap-dinh-gia-doanh-nghiep

phương pháp định giá doanh nghiệp

Phương pháp quen thuộc sử dụng để định giá một doanh nghiệp là phân tích bảng cân đối tài sản (bảng TKTS) của doanh nghiệp. Nhờ đó việc định giá tài sản hữu hình trở...
trung tâm khoa học sản xuất

trung tâm khoa học sản xuất

Các trung tâm khoa học – sản xuất thường được phát triển ở gần những thành phố rất lớn có các cơ sở khoa học và công nghiệp phát triển. Mối liên hệ qua lại...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow