Month: February 2015

TÍNH DI ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

Corochan có một chuỗi hơn 600 cửa hàng nhượng tai facebook cho dien thoai quyền croquette trên khắp nước Nhật. Trước khi sử dụng i-mode, người quản lý mỗi cửa hàng phải gửi đơn đặt...

Tính có thể bị suy thoái

Tính thay đổi Các dịch vụ thuần tuý phụ thuộc vào người cung cấp chúng, và vào thời gian và địa điểm cung cấp. Các dịch vụ có tính thay đổi rất lớn (hoặc “có...
những người thầy thông thái

những người thầy thông thái

Những Người Thầy Thông thái làm điều đó để những nhân vật quyền lực hiểu được thành tích của bạn. Và Người Thầy Thông thái sử dụng những thành tích của bạn để thuyết phục...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow