Month: July 2015

Giúp họ đạt được mục tiêu

Người ta kể rằng Napoleon không bao giờ yêu cầu các chiến sĩ của mình phải thắng trận. Thay vì mục tiêu giành thẳng lợi, ông hứa hẹn về sự no đủ những khi họ...
iPhone 5S chính hãng dự kiến sẽ được bán ra với mức giá khoảng 15-17 triệu đồng

Ấn phẩm quảng cáo

Khi tạo ra một ấn phẩm quảng cáo, xin đừng đưa bức ảnh của tòa nhà lên trang bìa (nên nhớ rằng bạn bán sản phẩm, thay vì tòa nhà văn phòng của mình). Bìa...
iPhone 5S chính hãng dự kiến sẽ được bán ra với mức giá khoảng 15-17 triệu đồng

Kế hoạch truyền thông

Phần tiếp theo là hai trong bốn bản liệt kê tỷ lệ tiếp cận và tần suất: Bảng liệt kê 1 (phần đầu trong Hình 9-6) gổm 14 bài quảng cáo đăng trong bốn tạp...
tien

TIỀN CÓ THỂ LÀM Gì?

Tiền sẽ cho phép bạn chi /tiêu khi bạn muốn và khi bạn cần, tiền giúp bạn có sự bảo đảm về tài chính. Đó là tâ’t cả những gì tiền có thể làm. như:...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow