BA SAI LẦM LỚN TRONG VIỆC KHÍCH LỆ

Hiệu quả của khích lệ có quan hệ mật thiết với phương thức khích lệ, phương thức khích lẹ sai sẽ gây phản tác dụng. Tuy khích lẹ bằng vật chất là phương thức đơn giản nhất, hiệu quả trực tiếp nhất, nhung một doanh nghiệp kinh doanh iphone 5 lock giá rẻ có văn hóa chỉ xem trọng tiền bạc thì hại nhiều hơn lợi cho việc xây dựng tập thể doanh nghiệp ấy.
Sai lẩm thứ nhất: Chỉ chú trọng khích lệ bằng vật chất
Khích lệ bằng vật chất là phương thức đơn giản và hiệu quả trực tiếp nhất, nhưng kết quả của việc tất cả đểu vì tiền là tập thể chắc chắn sẽ đòi hỏi vật chất ngày càng cao, đến ngày công ty chịu không nỗi nữa mới thôi. Khi công ty không thể thỏa mãn nhu cầu vật chất của tập thể, sức chiến đấu thậm chí là tính ổn định của tập thể sẽ xảy ra vấn để. Một công ty bán iphone 5 lock  không có giá trị quan cốt lõi, chỉ đặt nặng khích lệ bằng vật chất thì không có sức chiến đấu bền bỉ và sức hút nhân tài, khi doanh nghiệp khác đưa ra mức đãi ngộ vật chất cao hơn, tập thể ấy sẽ quay nòng súng chĩa thẳng vào bạn.

Mô hình kinh doanh là cốt lõi của doanh nghiệp
Để nhân viên cùng chia sẻ lợi ích từ việc trưởng thành của công ty và khích lệ vật chất để dẫn hướng tập thể là hai việc hoàn toàn khác nhau, một bên xem tiến thưởng là kết quả, còn một bên xem tiển thưởng là tiển để. Mọi người đểu muốn cuộc sống tổt hơn, thông qua sự lao động của bản thần để đổi lấy thành quả tương ứng là điểu cân thiết, nhưng nếu doanh nghiệp chỉ chú trọng khích lệ bằng vật chất, cho rằng “tiến” là cách khích lệ vạn năng và duy nhất thì không đúng.
Sai lẩm thứ hai: Thưởng bằng quan tước
Theo cách thưởng này, doanh nghiệp vì để khích lệ tính tích cực và sáng tạo của nhân viên, đểu phải nghĩ cách đem toàn bộ nhân tài của công ty vào con đưòng thăng quan tiến chức. Điêu đáng tiếc là, hoàn toàn không có chuyện ai củng có đủ tài năng để làm quản lý, cũng không phải ai củng có mong muốn quản lý, kiểm soát người khác. Hậu quả của phương pháp khích lệ này thường là cứ thừa một quan chức tầm thường, lại thiếu một nhà khoa học hoặc một doanh nhân tài hoa.
Sai lẩm thứ ba: Phân chia kiểu giang hồ
Vấn đề thường gặp nhất trong việc khích lệ ở công ty khởi nghiệp có hai dạng, một là ban đầu tập thể có sĩ khí rất hăng, tràn ngập hơi hướng giang hồ, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, mọi ngưòi không phân biệt cao thấp, có dự án thì cùng nhau xông lên, không nói chuyện tiển bạc, không nói chuyện bất đồng. Hai là uy tín của lãnh đạo tăng cao, cảm giác “ông chủ” rẫt đậm đặc, mọi người cho rằng chỉ cần làm tốt, tạo được thành tích, ông chủ sẽ báo đáp xứng đáng cho họ.
Đây là hai phương thức thường gặp nhưng không phải là phương thức tốt nhất, cũng chẳng thể lầu dài. Cách mạng không thể dựa vào tính tự giác, kết quả cách mạng dựa vào tính tự giác là thứ không thể kiểm soát được, cho nên phải xây dựng nên cơ chế khích lệ quy phạm sớm nhất có thể.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow