cấu tạo mái ở các cung điện Huế

Cấu tạo cơ bản của mái gồm:
Hệ kèo và công son: ở Huế thường sử dụng vì giả thủ chồng diêm điệp ốc nối với nhau qua vì
thừa lưu. Hệ kèo này giúp cho mái cao và diện tích nội thất lớn tuy nhiên nó cũng có những hạn chế như
làm không gian nội thất không thoáng độ ẩm trong nhà cao đặc biệt ở khu vực trần thừa lưu (là vị trí có
đặt máng xối). Về mặt chịu lực có một số vị trí yếu như đầu mộng của các trến xà xuyên mộng kèo nhalienkevanlien.net. Hệ
con son cũng thường bị quá tải gây chuyển vị lớn.
Đòn tay (hoành): cố tiết diện tròn vuông chữ nhật hoặc 2/3 hình tròn. Chiều dài của đòn tay có thể tới 7m. Đòn tay được kê hai đầu lên kèo hoặc vỉ giả thủ. Khl liên kết đòn tay cố mộng chốt (vì giả thủ) hoặc mộng ngầm ở góc mộng thắt mang cá trên lưng kèo (ván dong). Tuy nhiên vé cơ bản sự làm việc của đòn tay vẫn là dầm đơn giản (kê hai đầu). Khoảng cách hai đòn tay từ 400 -f- 700mm tùy theo mái. Đây là hệ thống dầm nhìn chung không đủ độ cứng làm hệ dàn mái bị biến dạng lớn đặc biệt ở những vị trí như bờ nóc bờ quyết cổ diẽm đầu hồi.
Trên đòn tay là rui có chiều dày và kích thước khác nhau. Nếu là mái liền (cùng dộ dốc) thường bố trí rui liền được liên kết với đòn tay bằng đinh chốt thép. Người ta có thể soi trên rui các đường soi dể trang trí. Nhìn chung rui ít bị biến dạng vì khoảng cách đòn tay khá dày và rui có chiều dày có khi tới 65x145mm.
Trên rui thường là một lớp ngói chiếu (dùng ngói liệt xếp). Có thể là ngói liệt men.
Trên ngói liệt người ta rải vữa và lát một số lớp ngói liệt không men. Chiều dày của các lớp này ở giữa mái có thể dạt 100 – 120mm. Chiều dày ở góc mái có khi tới 200 – 250mm. Người ta làm như vậy để góc mái được nâng cao trông thanh thoát nhẹ nhàng hơn dễ thoát nước và vé thị giác mái công trình không bị gãy góc. Có thể sử dụng déo (déo là gỗ đệm vát góc âm để nâng dàn rui ở phía góc lên cao) để giảm bớt ngói độn. Để đảm bảo sự làm việc dồng thời cũng như sự ổn định bền vững của hệ rui đầu trên và dưới có sử dụng vân kiên để đút các đầu rui vào. Hệ rui sẽ không bị xô lệch chuyển vị xộc xệch khi có vân kiên.
Sau khi làm phẳng mái lớp trên cùng là lớp ngói lợp cùng vữa chèn.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow