Doanh nghiệp triển vọng không cần bỏ ra quá nhiều tiền để xác định

Doanh nghiệp triển vọng không cần bỏ ra quá nhiều tiền để xác định xem lớp khách hàng mới, thị trường mới có đúng là dấu hiệu của cơ hội thật không hay đơn thuần chỉ là sự may mắn nhất thời. Cái nó cần là sự nhạy cảm và một chút nghiệp vụ có hệ thống.

Trên hết, nhóm vận hành doanh nghiệp triển vọng cần dành thời gian để quan sát, nghe ngóng bên ngoài công ty – trên thị trường, với khách hàng, với nhân viên bán hàng của chính họ. Doanh nghiệp triển vọng cần cài đặt một số quy định cụ thể để tự nhắc nhở mình rằng một sản phẩm, dịch vụ được định nghĩa bởi người tiêu dùng chứ không phải nhà sản xuất. Nó phải liên tục tự thử thách bản thân về công dụng, giá trị mà sản phẩm, dịch vụ của nó đóng góp cho người tiêu dùng.

682_outsource

Doanh nghiệp triển vọng không cần bỏ ra quá nhiều tiền để xác định

Mối đe dọa lớn nhất với doanh nghiệp triển vọng là khi nó cho rằng mình hiểu rõ hơn khách hàng về: sản phẩm, dịch vụ của nó là gì, có thể được mua ra sao, nên được sử dụng như thế nào. Doanh nghiệp triển vọng phải sẵn sàng nhìn nhận yếu tố bất ngờ như cơ hội thay vì sự lăng mạ đối với chuyên môn của mình. Nó phải học cách chấp nhận chân lý cơ bản của marketing: Doanh nghiệp không được trả tiền để dạy dỗ khách hàng. Chúng được trả tiền để thỏa mãn khách hàng.

II

TẦM NHÌN TÀI CHÍNH

Thiếu tập trung vào thị trường thường là căn bệnh của doanh nghiệp triển vọng non trẻ. Nó là tai họa nghiêm trọng nhất có thể xảy đến với doanh nghiệp triển vọng trong thời kỳ đầu. Trường hợp xấu nhất, nó sẽ giết chết doanh nghiệp triển vọng. Trường hợp tốt nhất, nó sẽ làm doanh nghiệp triển vọng bị tổn thương vĩnh viễn.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow