Đừng lấn lướt

Việc người chủ trì cuộc họp hoặc nhà điểu hành cấp cao lấn lướt những người khác trong thảo luận là việc thường xảy ra.  Hãy giao vị trí chủ trì cuộc họp cho một nhân viên để tránh tình trạng này. Hãy để các nhân viên luân phiên đảm nhiệm vị trí này mỗi tuấn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những nhân viên khôn khéo và chuẩn bị tốt như thế nào khi bạn nói với họ rằng họ sẽ phụ trách tổ chức cuộc họp. Hãy là nhân viên bán đồng hồ nam giỏi nhất.
Sau đó, thay vì lẫn lướt trong cuộc trao đổi, bạn chỉ tham dự cuộc họp với vai trò và vị trí như những người khác. Hãy nhớ rằng khả năng tổ chức cuộc họp hiệu quả là một kỹ năng điểu hành trọng yếu. Các cuộc họp có thể tiêu tốn một lượng lớn thời gian quản trị, vì vậy bạn nợ chính mình và công ty việc tìm cách có được những giá trị cao nhất từ từng phút họp.

Đừng lấn lướt
Xây dựng đội ngu làm việc là một kỹ năng thiết yếu của nhà quản trị giỏi. Khả năng tập hợp và làm việc hiệu quả với một đội là yêu cầu chủ chốt để được thăng tiến, đổng thời cũng là một trong những phẩm chất hàng đầu để các công ty tìm kiếm các nhà quản trị tiểm năng. Khả năng tạo ra được một đội ngũ hoạt động hiệu quả cao, rất cẩn thiết cho thành công của bạn.
Viện Kinh doanh sau đại học của Đại học Standford đã tiến hành một dự án nghiên cứu kéo dài 30 năm về những phẩm chất cẩn thiết để trở thành một nhà điều hành cấp cao trong một tập đoàn lớn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng CEO của những công ty trong nhóm Fortune 500 dường như đểu có chung hai phẩm chất quan trọng.
Thứ nhất là khả năng linh hoạt trong giai đoạn khủng hoảng. “Cái khó ló cái khôn.” Năng lực này được thể hiện ngay trong những năm đầu sự nghiệp của họ, cho phép họ vươn lên sau những khó khăn bằng cách giải quyết chúng một cách hiệu quả và theo đuổi mục tiêu của công ty đến cùng.

Nguồn: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-nam.html

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow