Gây thiện cảm

Khi sản xuất hoặc bán một món hàng, chúng ta nên nghĩ đến việc gây thiện cảm. Thiện cảm đó là sự thích thú mà khách hàng vừa lòng, cảm thấy khi đặt chân đến nơi hiệu buôn mà ở đó họ được chiêu đãi. Chính những khách hàng được thoả mãn ấy giúp cho hiệu buôn của bạn hoạt động thường xuyên. Số khách hàng “ruột” là một điểm lợi đáng kể. Nó có thể tính ra thành những con số và kê vào số vốn của bạn. Nếu gây được thiện cảm với khách hàng, bạn có thể đổi thiện cảm thành tiền. Bạn có thể kiếm lãi thêm vì biết tỏ ra mình là người hữu dụng và đáng tin cậy. Luôn luôn, bạn nên quan tâm đến dư luận quần chúng. Khi đó, nó là chứng chỉ chắc chắn nhất về giá trị của bạn.

Bí quyết gây thiện cảm

Nếu làm nghề bán hàng, những thiên bẩm sẽ trợ giúp bạn chẳng kém gì khối óc. Bạn phải tỏ ra bãi buôn, khả ái, bằng không sẽ thất bại. Cá tính giúp bạn chiến thắng phần nào trên thương trường, phần còn lại là phương pháp làm việc. Có một định nghĩa hay về thuật bán hàng: đó là thuật yêu thích hàng khách và giúp họ trong việc mua được những gì họ cần. Xét về tâm tính, nên tránh tật xấu làm cho khách hàng “chán” bạn. Những cảm tưởng của khách hàng đối với bạn, những yếu tố quan trọng có thể gia tăng hoặc suy giảm doanh thu.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow