Hãy luôn hiện diện khắp mọi nơi

Phần tiếp theo của quản trị theo mục tiêu là sự hiện diện, để bạn có thể tiếp cận với người được giao công việc. Bạn tuyên bố rõ ràng rằng người đó chịu trách nhiệm hoàn toàn vế nhiệm vụ được giao, nhưng nếu người đó cần bất cứ sự trợ giúp nào, bạn luôn có mặt. Ví dụ bạn bán đồng hồ hà nội hãy hiện diện khắp các phố trên địa bàn Hà Nội
Khi cả hai đã thống nhất vể kết quả hoặc mục tiêu cuối cùng của dự án, hãy để người đó thực hiện mục tiêu bằng ý tưởng, phương pháp và kỹ thuật của riêng họ. Ngay cả nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ hoặc có thể làm việc đó khác đi, hãy để người đó tự do hết sức có thể trong việc tìm kiếm những cách thức sáng tạo giải quyết “tình huống hiện có” khi dự án phát triển.
hiện diên
Đừng miễn cưỡng đưa ra ý tưởng hoặc lời khuyên, hãy để người gánh vác trọng trách đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức thực hiện công việc.
Cuối cùng, hãy lên kế hoạch kiểm tra dự án theo những mốc đã xác lập trước, một tuần hoặc hai tuần, thậm chí một tháng một lẩn. Nhiệm vụ càng quan trọng, bạn càng cần kiểm tra thường xuyên để đảm bảo mọi thứ đang diễn ra theo đúng lịch trình và trong phạm vi ngần sách được phê duyệt.
Tăng cường đầu vào
Quản trị theo mục tiêu là một cách hiệu quả giúp thúc đẩy kết quả công việc của bạn bằng cách giao việc và trách nhiệm trọng yếu cho các nhân viên có kinh nghiệm. Giao toàn bộ trách nhiệm thực hiện một dự án cho những cá nhân cụ thể cũng là một trong những cách hiệu quả nhất để phát triển năng lực và sự tự tin ở nhân viên. Mọi nhà điếu hành thành công đểu rất xuất sắc ở kỹ năng quản trị theo mục tiêu, bởi việc này cho phép họ đạt được kết quả nhiểu hơn đáng kể so với các nhà quản trị bình thường.

Xem thêm về đồng hồ hà nội: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-chinh-hang.html

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow