Kết quả xin việc ngoài sức tưởng tượng.

Kết quả xin việc ngoài sức tưởng tượng.

Làm việc lớn bỏ qua những chi tiết nhỏ, tuy cũng là một thái độ làm việc, nhưng lại là một cách làm rất nguy hiểm, những chuyện vì bỏ qua chi tiết nhỏ mà làm hỏng việc lớn đã không còn hiếm gặp. Bất luận trong cuộc sống hay trong công việc, chỉ khi làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ, mới có thể hoàn hành tốt công việc một cách mỹ mãn.

Kết quả xin việc ngoài sức tưởng tượng.

Có ba người nọ đến một công ty tuyển giám đốc xuất nhập khẩu tham dự phỏng vấn. Một trong ba người họ là học viên ưu tú vừa tốt nghiệp tại một trường quản lý nổi tiếng, người thứ hai là sinh viên tốt nghiệp trường kinh tế, người còn lại chỉ là một học sinh tốt nghiệp tại một trường phổ thông dân lộp. Theo suy đoán nhiều người, kết quả cuộc tuyển dụng này có thể đoán trước được, nhưng sự việc hoàn toàn trái ngược. Sau khi các ứng viên trải qua một số khảo thí, người được giữ lại chính là người học sinh tốt nghiệp phổ thông.

Trong quá trình tuyển dụng, sau khi trải qua một số kiểm tra về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thì mỗi người một vẻ, khó phân cấp bấc. Cuối cùng tổng giám đốc công ty đích thân ra phỏng vốn, ông ta đưa ra một câu hỏi, câu hỏi thế này:

Giả sử công ty phái anh đến một công ty khác mua 4999 bìa thư, anh sẽ lấy từ công ty bao nhiêu tiền?

Mấy phút sau, ba ứng viên đều nộp đáp án.

Đáp án của người thứ nhốt là 430 đồng.

Tổng giám đốc hỏi:

“Anh tính như thế nào?”

“Tính như chúng ta mua 5000 bìa thư, có thể cân đến 400 đồng, các phí khác là 30 đồng!” người thứ nhất trảlời trôi chảy.

Nhưng tổng giám đốc không khẳng định đúng sai.

Đáp án người thứ hai là 415 đồng.

Anh ta giải thích như thế này:

“Giả sử 5000 bìa thư cán 400 đồng, chi phí khác là 15 đồng.”

Ông tổng giám đốc vần không tỏ thái độ gì với đáp án này.

Khi ông mở đáp án của người thứ ba ra xem, thấy trên giấy ghi 418.42 đồng, có chút kinh ngạc, liền hỏi ngay:

“Anh có thể giải thích đáp án của anh không?”

“Đương nhiên là được.” Cậu học sinh tự tin trả lời, “Mỗi bìa thư 8 xu, 4999 bìa thư là 399.92 đồng. Từ công ty đến nhà máy, phí xe đi và về 10 đồng. Phí cơm trưa 5 đồng. Từ nhà máy đến trạm xe hơn một kilômét rưỡi đường, thuê một chiếc xe ba bánh vận chuyển bìa thư, cần dùng 3.5 đồng. Vì thế giá tiền cuối cùng là 418.42 đồng.”

Ông tổng giám đốc hé miệng cười, cất bản đáp án của họ, nói: “Được rồi, hôm nay đến dây thôi, ngày mai các anh chờ thông báo.”

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow