Mô hình quản lý của Apple là 4 bước:

Bước thứ nhất là thiết lập mục tiêu.
Nếu từ đầu không thiết lập mục tiêu rõ ràng, thì không thể bảo đảm đội ngũ sẽ nổ lực đi theo phương hướng chính xác. Khi xác lập mục tiều phải cân nhắc 4 nguyên tắc: (1) Tính hợp lý, để người ta đi hái đào trên cầy chứ không phải hái sao trên trời. (2) Cân nhắc các biến số, để chừa đường lui cho mình, không thể được ăn cả ngả vể không. (3) Cân nhắc ngưòi lãnh đạo và người phụ trách thực thi các chiến lược có hoàn thành được nhiệm vụ hay không. (4) Mục tiêu thiết lập được rồi phải kiên trì thực hiện, nói được làm được.
Thiết lập mục tiêu phải phù hợp nguyên tắc SMART: Specific (cụ thể), Measurable (có thể xác định, đánh giá), Achievable (có thể đạt được qua nỗ lực), Realistic (có ý nghĩa hiện thực), Time-bond (có giới hạn thời gian).
Bước thứ hai là soạn thảo kế hoạch.
Phải tiến hành phân tích mổ xẻ, giải phẫu mục tiêu xem đâu là mục tiêu con quan trọng, thiết lập mốc của từng mục tiêu con phải đạt được, tức là lúc nào đến được đâu, ai phụ trách. Một người quản lý thị trường bán ip5 lock nhật giỏi, nhãn quan không chỉ bao quát ở việc phải quan tâm đến kế hoạch của cấp dưới, cũng như mục tiêu mấu chốt mà còn phải quan tâm kế hoạch của cấp dưới của cấp dưới, để thuận tiện xác nhận tính khả thi. Quá trình soạn thảo kế hoạch là quá trình diễn giải, thông qua phân tích mổ xẻ mục tiêu và thiết lập hệ thống mổc mục tiêu chúng ta sẽ kiểm nghiệm được mục tiêu đặt ra có khả thi không, có xác lập được cách đánh hay không.
Bước thứ ba là tim hiểu đánh giá.
Phải tìm hiểu đánh giá công việc cấp dưới theo tháng, quý, năm, đồng thời căn cứ vào kết quả để thưởng phạt. Một kế hoạch không có đánh giá và thưởng phạt thì vê’ cơ bản chỉ có thể dựa vào tính tự giác của cấp dưới, cho nên không thể kỳ vọng.

tien
Bước thứ tư là hiểu rõ quy phạm.
Người quản lý cắn có năng lực, tức là không ngừng tổng kết quy luật công việc mình quản lý, đúc kết nguyên tắc chiến thuật, công bố, tuyên truyển quán triệt với hình thức thành văn hoặc quy trình, chỉ khi chúng ta xác định được quy phạm cho một việc nào đó, mới có thể bảo đảm việc ấy trong bất cứ lúc nào, ở đâu hay ai thực thi củng đểu có thể đạt được đến 80% yêu cầu. Nâng cao năng lực làm việc của chúng ta là năng lực “viết thực đơn” mà Liễu Truyển Chí nói đến.
Tuyên truyên quán triệt văn hóa
Giá trị quan cốt lõi quyết định sức hút của doanh nghiệp, một đội ngũ có giá trị quan tương đồng là đội ngũ có sức chiến đấu mạnh nhất. Doanh nghiệp  kinh doanh iphone 5c lock không từ thủ đoạn để kiếm tiển có thể thị uy được một thời gian, nhưng chạy đường trường thì không thể nào vượt qua được những doanh nghiệp kiên trì giá trị quan.
Phương pháp luận sẽ nâng cao năng lực làm việc, tuyên truyến phương pháp luận là phương pháp duy nhất giúp 80% người trong 80% tình huống làm được đến 80% yêu cầu.
Bất cứ tồ chức nào, nếu có thể thường xuyên tổng kết ra nguyên tắc chiến thuật, sức chiến đấu sẽ tăng lên liên tục. Đúc rút nguyên tắc chiến thuật là việc mà người chỉ huy phải suy xét, đội quân một khi đã xác lập nguyên tắc chiến thuật, kết hợp với phương pháp luận và giá trị quan cốt lõi sẽ hình thành nên văn hóa đội ngũ vô cùng mạnh mẽ.
Thiết lập hệ thống bồi dưỡng
Để đội ngũ không ngừng tiến bộ, cách duy nhất là xây dựng đội ngũ thành tổ chức học tập, lập tức bắt tay vào huấn luyện bồi dưỡng, và phải tiến hành liên tục.
Biết học tập và hiểu học tập là năng lực mạnh nhất của con người. Cách duy nhất để giúp chúng ta không lạc hậu so với ngưòi khác là học, cách duy nhất để giúp chúng ta vượt qua người khác là nỗ lực học tập hơn họ.
Giá trị của một người trong tổ chức được đánh giá bằng khả năng không thể thay thế của người đó, khả năng không thể thay thế càng cao, giá trị của bạn càng lớn. Cho nên, không ngừng tìm tòi nghiên cứu để làm công việc của mình tốt hơn người khác, bạn chính là người không thể thay thế trong các đồng sự. Không ngừng học tập, để đạt được những vị trí ở cấp cao hơn, bạn chính là người không thể thay thế trong công ty.
Người hiểu việc học tập nhất phải xem việc học như một cách sống.
Không ai có thể biết trước được mình sẽ đi con đường nào trong đời, càng không thể biết trước sẽ gặp những gì và những ai trên con đường ấy, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tâm lý tốt đồng thời năng lực tự xét lại vấn để. Đây là hai nhân tố cuối cùng quyết định đến cuộc đời của mỗi người chúng ta, cũng là điểm khởi đầu để từng người thông qua nỗ lực của bản thần mà thay đổi vận mệnh của mình.
Luôn luôn tư duy, xét lại mọi việc, đừng để vấp ngã hai lần tại cùng một điểm. Cùng với việc đội ngũ xem xét lại mọi việc để đúc rút kinh nghiệm và bài học, nhớ lại và phân tích lúc đầu mình đã tư duy ra sao, quyết sách thế nào, từng bước thành công hay thất bại như thế nào, là cách thức học tốt nhất.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow