Những giá trị tiêu biểu của tháp Vĩnh hưng

Kết quả khảo cổ tháp Vĩnh Hưng cho thấy dường như đã có sự tiếp nối kế thừa và thay thế của các nền văn hoá óc Eo Chân Lạp Việt.. chung cư Linh Đàm. ngay tại khu vực này với những di tích cư trú có niên đại từ thế kỷ VII – IX cùng với bộ sưu tập tượng đổng có niên đại từ thế kỷ X-XII.
Việc nghiên cứu tháp cổ Vĩnh Hưng theo đánh giá của các nhà khảo cổ học là một thành công lớn của khảo cổ đồng bằng Nam Bộ chung cư HH1 Linh Đàm. Quá trình khảo cổ đã phát lộ được chân nén móng xung quanh tháp mặt bằng tháp và các công trình phụ trợ. Kết quả này phục vụ rất tốt cho quá trình lập dự án tu bổ – tôn tạo tháp HH2A Linh Đàm. Việc phát hiện dược 15 hiện vật (tượng hoặc bộ phận tượng) bằng đồng quý hiếm trong đợt khảo cổ năm 2002 cũng là một thành tựu của công tác khảo cổ mà từ trước đến nay ở khu vực dồng bằng Nam Bộ chưa hề có. Ngoài ra trong các đợt khảo cổ năm 1990 2002 và các đạt thám sát khác cũng đã thu thập được rất nhiều tượng đá (nam thần nữ thần…) bộ phận kiến trúc bằng đá (cửa đá Yoni…) bàn nghiền các loại đá trang sức… Sự phong phú về chủng loại sự khác biệt chuyển tiếp vế niên đại của các hiện vật là một bức tranh phản ánh sự phát triển cửa lịch sử vùng đất này trong một giai đoạn dài từ thế kỷ V – thế kỷ XII.
Kiến trúc kỹ thuật xây dựng của tháp Vĩnh Hưng cũng là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Kỹ thuật xây dựng tháp Vĩnh Hưng tương tự như kỹ thuật xây dựng của các tháp Champa Phù Nam muộn (kỹ thuật mài chập sử dụng chất kết dính thực vật). Tháp được xử lý nén móng khá kỹ lưỡng kiến trúc tháp Vĩnh Hưng cho thấy nhiều điểm khác biệt: tháp quay về hướng Tây Nam có cột gỗ ở 03 góc tháp xây bằng 02 loại gạch khác nhau…
Trong quá khứ và hiện tại tháp Vĩnh Hưng có một vị trí quan trọng trong vấn đé tín ngưỡng và văn hoá của khu vực. Việc nghiên cứu tu bổ – tôn tạo khu di tích này sẽ góp phần củng cố phát triển văn hoá trong vùng. Tại đây văn hoá Việt tồn tại và phát triển song song với các nền văn hoá khác tạo nên sự giao thoa văn hoá tác động và hình thành một nén văn hoá có bản sắc đặc trưng riêng.
Cụm di tích này là điểm đến quan trọng và hấp dẫn của các nhà nghiên cứu về lịch sử văn hoá xã hội khảo cổ học kiến trúc mỹ thuật… cũng như khách tham quan du lịch trong và ngoài nước là nơi phát huy tính giáo dục thế hệ trẻ qua các giá trị văn hoá truyền thống.
Căn cứ vào các giá trị đặc biệc quan trọng căn cứ vào tình trạng xuống cấp với tốc độ ngày càng tăng nhanh của di tích tháp cổ Vĩnh Hưng. Chúng ta có thể nhận ra yêu cầu cấp bách về một dự án cho công tác tu bổ – tôn tạo di tích này. Cần có sự đầu tư kịp thời để gìn giữ và phát huy các giá trị quí báu của một di tích lịch sử văn hoá góp phần xây dựng

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow