TIẾP NHẬN NHỮNG QUAN ĐlỂM MỚI BẰNG CÁCH ĐẶT MÌNH VÀO HOÀN CẢNH CỦA NGƯỜI KHÁC

Đã nhiều lần người ta nói với chúng ta rằng hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để xem xét từ góc độ của họ trong câu chuyện?
“Tôi nhận thấy một số góc độ và quan điểm khác nhau”.
Harry
“Tại sao phải cố găng hiểu họ và điều gì có thể ảnh hưởng đến họ. Hãv lắng nghe – nếu họ chia sẻ, cố gang đặt mình vào hoàn cảnh của họ; hãy tự hỏi cuối cùng thì họ đang cố gắng đạt được điều gì và làm thế nào bạn có thể giúp họ đạt dược điều đó, nếu thích hợp, mà không làm ảnh hưởng đến chính mình. Tun nên tảng chung và không để họ tiến đến bạn một cách cá nhân, giữ mục tiêu kinh doanh iphone 5c lock  trong tâm trí.
Sheila
“Bài học tốt là tách ý định từ hành vi – điểu gì khiến người nàv theo cách này – họ cố ý làm tổn thương tôi hay do có điều gì khác nữa ? Nó cũng nói về tính minh bạch trong kết quả – tôi muốn đạt được điều gì cho cả tôi và họ? Đàng sau mỗi hành vi là một ý định tích cực đối với người đó, nếu không phải cho tôi

TIẾP NHẬN NHỮNG QUAN ĐlỂM MỚI BẰNG CÁCH ĐẶT MÌNH VÀO HOÀN CẢNH CỦA NGƯỜI KHÁC
Charlie
Đặt mình trong hoàn cảnh của người khác dường như nói thì dễ hơn làm, nhưng nó thực sự rất dễ thực hiện.
1. Hãy tưởng tượng nhìn thấy người khác (“kẻ thù”)
và nếu điều này có vẻ gây khó khăn một chút:
■ Hãy nhớ giữ thẳng lưng, giữ cho tình huống thực tế chứ không phải là cảm xúc;
■ Di chuyển để làm chúng nhỏ hơn — vì vậy bạn có thể nhìn hoặc nghe thấy hay chỉ cảm nhận được một cảm giác chung về chúng ở một khoảng cách mà mình cảm thấy thoải mái nhất;
■ Làm cho chúng có hai màu đen – trắng và vẫn giống một bức tranh hơn là đánh dấu như một vấn đề lớn, sáng chói;
■ Vặn âm thanh nhỏ lại, làm chúng mờ đi hoặc thậm chí tạm thời đặt chúng sau một cánh cửa. Điều này tuỳ thuộc ở bạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì để mình cảm thấy an toàn và thoải mái.
2. Bây giờ hãy tự hỏi, trong tình huống này, điều gì khiến bạn đang:
♦ Suy nghĩ -viết ra tất cả mọi thứ đến trong tâm trí;
♦ Cảm thấy – nó thường mất một chút thời gian để cảm nhận;
♦ Cần — từ họ hoặc từ bất cứ ai.
3. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang đi qua nơi họ đã đi, và dừng ở vị trí của họ, nhìn lại mình trong tình huống này. Một lần nữa, bạn có thể điều chỉnh kích thước hoặc các khía cạnh khác cho sự xuất hiện của mình từ nơi họ đang đứng, bạn tự hỏi bản thân cảm thấy những điều họ:
♦ Suy nghĩ – viết tất cả mọi thứ xuất hiện trong tâm trí;
♦ Cảm thấy – một lần nữa, nó thường mất một thời gian cho những cảm nhận;
♦ Cần — từ bạn hoặc từ bất cứ ai.
4. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang đi đến một nơi mới trong vị trí của một người quan sát khách quan, từ nơi bạn có thể nhìn thấy mình và họ đang đứng ở đâu. Dựa trên những quan sát của bạn khi đứng ở vị trí của chính mình và trong hoàn cảnh của người khác – ghi nhớ rằng đây chỉ là thông tin vào khoảnh khắc đó, và bạn chưa có hành động cho bất cứ điều gì khi muốn kinh doanh iphone 5c lock nhật — hãy ghi lại chính xác tình hình có thể được cải thiện bằng những gì có thể:
♦ Ngừng nói;
♦ Làm;
♦ Ngừng làm;
♦ Nghĩ — tức là nói với chính mình;
♦ Ngừng suy nghĩ – tức là ngừng nói với chính mình;
♦ Tin là đúng — về bản thân, những người trong cuộc, các tổ chức, cuộc sống,…;
♦ Ngừng tin là đúng – về bản thân, những người trong cuộc, các tổ chức, cuộc sống,…;
♦ Sự cần thiết;
♦ Không cần nữa.
5. Lặp lại liên tục một cách chính xác, suy nghĩ cẩn thận và nói về ý tưởng với những người khác. Sau đó, hãy thử những ý tưởng về kích thước, bằng cách đi sâu vào a) hoàn cảnh của bạn và b) hoàn cảnh của người khác một lần nữa đế xem xét những ý tưởng như thê nào. Và điều chỉnh bất cứ điều gì bạn muốn. Hãy viết ra giấy bất cứ điều gì đến trong tâm trí bạn.
“Điêu đã làm là nhìn những văn đề từ quan điểm của người khó tính, và/hoặc cố gắng để hiểu lý do tại sao họ đang hành xử theo một cách “khó khăn ” như thế. Ví dụ, nó rất hữu ích cho việc quản lý để tôi suy nghĩ vê những thất vọng của một người dàn ồng trung niên là dồng nghiệp của tôi trong 20 năm, với các khách hàng tiềm năng trong 20 năm nữa. Trong tình huống đó chúng ta cần phải tìm kiếm cơ hội phát triển và/hoậc những thách thức có thề thay thế những hành vi khó khăn, củng cố sự tự tin và lòng tự trọng của người đó

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow