Tính có thể bị suy thoái

Tính thay đổi

Các dịch vụ thuần tuý phụ thuộc vào người cung cấp chúng, và vào thời gian và địa điểm cung cấp. Các dịch vụ có tính thay đổi rất lớn (hoặc “có tính không đồng nhất”,tai facebook cho dien thoai như một số tác giả đã gọi chúng với cái tên như vậy). Và kết quả là sự tiêu chuẩn hóa việc chuyển giao dịch vụ không đơn giản như với các sản phẩm hữu hình. Tin tích cực là, không giống như các sản phẩm hữu hình, các dịch vụ vô hình tạo nhiều cơ hội khác biệt hóa hơn, kể cả việc tuỳ biến theo yêu cầu của khách hàng. Trong các dịch vụ di động, chính kinh nghiệm về tổng danh mục dịch vụ – thoại chất lượng cao, nhắn tin, Internet di động, nội dung tùy chọn – là yếu tai facebook ve dien thoai tố quyết định.

VGP News :. | Suy thoái kinh tế gia tăng ở Nhật Bản | BÁO ĐIỆN TỬ ...

 

 

Tính có thể bị suy thoái

Không giống như các sản phẩm hữu hình (có thể sờ thấy, nhìn thấy), các dịch vụ không thể lưu trữ hay tồn kho được. Điển hình là tính có thể suy thoái không phải là vấn đề to tát khi mức cầu ổn định, nhưng một mức cầu dao động có thể là nguyên nhân của sự suy thoái, khi các nhà khai thác và các tai face book nhà cung cấp dịch vụ di động đang ở các tình trạng đỉnh tăng trưởng hoặc khủng hoảng. Một ví dụ đáng nhớ là, sáng ngày 09/11/2001 ở thành phố New York, mạng di động bị sập do sử dụng quá tải và thiết bị bị phá huỷ tại hơn 14 tế bào. Một ngoại lệ đáng chú ý là nhắn tin bằng kí tự. Thông thường, tính suy thoái đòi hỏi các dịch vụ mới trong tương lai lấp đầy lỗ hổng được tạo ra do đỉnh và đáy nhu cầu.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow