TÍNH DI ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

Corochan có một chuỗi hơn 600 cửa hàng nhượng tai facebook cho dien thoai quyền croquette trên khắp nước Nhật. Trước khi sử dụng i-mode, người quản lý mỗi cửa hàng phải gửi đơn đặt hàng đến hội sở chính bằng fax hai lần mỗi ngày. Điều này làm cho hội sở chính rất bận rộn, xảy ra sai sót trong việc chuyển dữ liệu vào hệ thống chính, và do đó chuyển sai đơn hàng cho nhà cung cấp. Khi công ty áp dụng hệ thống đặt hàng i-mode, hệ thống thân thiện với người dùng này cho phép những người quản lý cửa hàng gửi đơn đặt hàng, gửi báo cáo bán hàng và dữ liệu time-card đến hội sở chính từ bất cứ đâu thông qua điện thoại di động. Corochan giờ đây đã có thể xử lý các đơn hàng, thu thập dữ liệu từ các kho hàng một cách chính xác và hiệu quả hơn, và còn có thể xem trạng thái bán hàng của từng cửa hàng nhanh hơn, cho phép công ty có thể đưa ra những chiến lược bán hàng hiệu quả hơn.

Cạnh tranh lành mạnh nơi công sở

 

TÍNH DI ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

Các ví dụ trên đã chỉ ra vai trò tiềm tàng của tải facebook về điện thoại di động trong việc khác biệt hóa các hoạt động giá trị, giảm chi phí và đưa ra nhiều điểm cải tiến hơn. Tiềm năng này có thể tạo lợi thế chiến lược do mang lại cho các công ty phương pháp mới để chiến thắng đối thủ. Ngoài việc chuyển đổi các hoạt động giá trị, di động còn thay thổi các nguồn lực cạnh tranh và do đó thay đổi cả cấu trúc ngành.

TÍNH DI ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

Cũng như Internet, di động đã tạo ra nhiều ngành tai face book công nghiệp mới, trong đó có cả các ngành dịch vụ dựa trên vị trí. Nhưng cũng giống như đã xảy ra đối với Internet, ảnh hưởng lớn nhất của nó có lẽ là tái cơ cấu những ngành đã có. Ảnh hưởng tương ứng của di động mạnh nhất là lên những ngành có mật độ thông tin di động cao, có lực lượng lao động di động lớn, hay trong những doanh nghiệp có hoạt động giá trị dễ di động hóa.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow