trung tâm khoa học sản xuất

Các trung tâm khoa học – sản xuất thường được phát triển ở gần những thành phố rất lớn có các cơ sở khoa học và công nghiệp phát triển. Mối liên hệ qua lại giữa việc nghiên cứu ứng dụng và sử dụng các mẫu của kĩ thuật mới được chế tạo ra với sự tham gia trực tiếp của các nhà bác học là cơ sở của sự hình thành những trung tâm như thế. Mô hình nguyên tắc về tổ chức không gian của trung tâm khoa học – sản xuất cho ta thấy sự bô’ trí các viện nghiên cứu khoa học những phòng thiết kế các sân bãi sản xuất và những cơ sở sản xuất thử theo một trình tự bảo đảm các điều kiện tối ưu cho sự chuyển động của thông tin giữa những bộ phận cơ cấu chủ yếu chung cư Ecolife Capitol. Hình 22 là các ví dụ về cơ cấu quy hoạch của những trung tâm khoa học – sản xuất.
Các đặc điểm nói trên của sự phát triển khoa học hiện đại một cách nhanh chóng sự tăng cường những mối liên hệ của nó với sản xuất đang để lại dấu vết đáng kể đối với cơ cấu quy hoạch của các trung tâm khoa học mới. Sự phân tích cho ta thấy rằng sử dụng cơ cấu mềm dẻo trong điều kiện phân bố dân cư theo kiểu nhóm là hợp lí nhất. Cần nhận thấy tính chất “động” khá cao của những trung tâm khoa học – sản xuất kết hợp các chức năng nghiên cứu và sản xuất thử.
‘ Những đặc điểm của sự phân bố theo địa lí – không gian và của mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận chức năng chủ yếu của trung tâm khoa học đã được phản ánh trong bốn sơ đồ cơ cấu quy hoạch các kiểu khác nhau. Trong thực tiễn ta thấy những trường hợp bố trí phân tán các cơ quan khoa học ở ba khu vực hoặc nhiều hơn nữa cũng như xây dựng những viện nghiên cứu khoa học bao quanh khu dân dụng. Nhưng vị trí điển hình nhất của các khu vực khoa học – sản xuất so với khu dân dụng là: song song ở mặt đầu ờ chính giữa và ở hai đầu.
Các trường đại học thường hay được bố trí ở giữa khu khoa học và khu dân dụng song trong một số trường hợp thì các khoa của trường đại học tổng hợp hoặc các trường đại học kĩ thuật được bố trí ở bên trong khu khoa học hoặc khu dân dụng. Các đường giao thông đối ngoại thâm nhập sâu vào cơ cấu quy hoạch của trung tâm khoa học. Việc xây dựng những nút giao thông phát triển trong khu khoa học (kể cả các trạm máy bay lên thẳng) có thể thấy chủ yếu là ở các trung tâm khoa học ở nước ngoài Liên Xô.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow