Uncategorized

con-duong-dan-den-thanh-cong

Câu chuyện: Ông vua đa nghi

Ông vua đa nghi. Nhà triết học người Anh Francis Bacon từng nói: “Nguồn gốc của sự hoài nghi được sản sinh từ sự thiếu hiểu biết về sự việc, cho nên cách hữu hiệu...
thế-mạnh-bản-thân

Thế mạnh bản thân

Nếu bạn có một điểm gì độc đáo hơn người, phải tìm mọi cách làm nó nảy nở. Mọi tiến bộ đều do một số ít người độc đáo tạo ra. Một thiên tài có...
rèn-luyện-bản-thân

Rèn luyện bản thân

Bạn nên có thói quen tự đánh giá mình. Bạn có tài trong lĩnh vực nào? Bạn đã thất bại trong những việc gì? Học vấn bạn ra sao? Và quan trọng hơn: cách bạn thi...
phút-nhìn-lại-cuộc-sống1

Điều đáng quý trong cuộc sống

Khoảnh khắc quý nhất trong cuộc đời bạn là những thời giờ nhàn rỗi. Tương lai tuỳ thuộc cách sử dụng thời giờ nhàn rỗi hơn là những gì bạn làm trong giờ làm việc....
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow