xác định ngân quỹ quảng cáo

Cách tốt nhất để xác định ngân quỹ quảng cáo của bạn là chỉ rõ cái gì bạn muốn hoàn thành. Cách này được biết với tên gọi là phương pháp “hướng đích”. Nếu bạn muốn có 500 khách đến thăm và mua hàng ở cửa hàng của bạn mỗi tuần thì bạn cần phải xác định rõ xem loại hình và liều lượng nào cho việc quảng cáo bạn sẽ cần triển khai để đạt được mục tiêu đó canhoecolifecapitol.com. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng phải cần đến 3 thời điểm phát thanh mỗi ngày vào những chương trình quan trọng nhất trên hai làn sóng khác nhau một thông tin quảng cáo khoảng 50 cm2 trên một tờ báo địa phương vào các ngày thứ hai thứ tư và thứ sáu hàng tuần; hai biển quảng cáo đặt trên hai đường phố lớn; và 5000 tờ bướm quảng cáo gửi trực tiếp bằng thư mỗi tháng để đạt được mục tiêu này chung cư Ecolife Capitol. Phương pháp “hướng đích” chỉ rõ rằng bạn phải đạt được “số lượng tới hạn” trước khi các chương trình quảng cáo của bạn có được một ảnh hưởng nào đó đến thị trường.
Phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh số chỉ rõ các doanh nghiệp phải chi bao nhiêu. Còn phương pháp hướng đích lại xác định rõ điều gì bạn cho là sẽ phải làm để đạt được mục tiêu về doanh số của bạn. Phương pháp hướng đích đặc biệt phù hợp với một doanh nghiệp mới.
Một phương pháp khác mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để xác định ngân quỹ quảng cáo của mình đơn giản là làm theo đối thủ cạnh tranh. Phương pháp này được gọi là chiến lược “bám đuổi”. Các doanh nghiệp áp dụng phương pháp này thường theo dõi và ghi lại số các tin quảng cáo phát trên làn sóng điện và số diện tích các cột quảng cáo trên báo chí. Các doanh nghiệp này bắt chước các chương trình quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của họ. Phương pháp này có hai nhược điểm. Thứ nhất những gì bạn ghi nhận được chỉ là hình thức bạn có tin rằng làm giống như vậy bạn sẽ cạnh tranh được với đối thủ chính hay không? Thứ hai điều gì sẽ hấp dẫn khách hàng đến với doanh nghiệp và sản phẩm của bạn?

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow